OBČNI ZBOR​

Občni zbor je najvišji organ GZ. Sestavljajo ga delegati, ki jih za mandatno obdobje izvolijo PGD.

Vsako PGD ima v Občnem zboru GZ 3 delegate.

Predsednik, Poveljnik, člani Upravnega odbora, Poveljstva in Nadzornega odbora niso delegati Občnega zbora, lahko pa sodelujejo na zasedanju Občnega zbora z razpravami in predlogi.

občni zbor

Copyright © 2023, Gasilska zveza Lukovica. Vse pravice pridržane.